FANDOM


Substances Rebis
Rebis, žymimas žalia spalva. Randamas daugybėje ingredientų: augaluose, mineraluose, monstrų dalyse. Šis ingredientas taip pat gali turėti papildomą medžiagą: Albedą, rubedą arba nigredą.

Augalai Mineralai Monstrų dalys
  • Lunar shards
  • Wine stone
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.