FANDOM


Senoji kalba, nepaisant to senumo, vis dar naudojama. Mes ją dažnai matėme tiek Raganiaus ciklo knygose, tiek ir žaidime.

Kai kurie vertimai gali būti netikslūs, tie žodžiai parašyti kursyvu.

Journal Glossary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Šventės senąja kalba

A Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
a'baeth aveth bučinys
aard, ard ard kalnas, aukštutinis
aark, aark kar kar (varnos karksėjimas)
abb išėjimas
addan adan šokti, šokėjas
aedd ejd/ed šukė
aefder vėlesnis
aen en nuo
aen'drean įeiti
aenye einje/enje ugnis
aesledde esled čiuožti rogutėmis
aespar medžioklė
aevon evon/eivon upė
aep ep į kažką
aine ain nušvitimas, supratimas
an an mažas
an'givare angivr šnipas
a'taeghane ategan šiandien
arse ars/aurse asilas, užpakalis

B Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
beanna bena moteris
beann'shie benši banšė
Birke pavasaris
blath blath gėlė
blathan blathan gėlės, vainikas
blathanna blathana gėlių
bleidd bleid vilkas
bloed bleuv/bleuve kvailas, idiotiškas

C Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
caelm kelm ramus
caemm kem ateiti
caen ken galėti
caer ker tvirtovė
caerme kerm likimas
carn karn pilkapis
ceadmil kedmil sveikinti
cerbin kerbin varnas
cinerea kinere ilyocoris

D Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
dearme derme labanakt
deidreadh dered pabaiga
deith deth liepsna
deithwen dethven baltoji liepsna
dh'oine duan žmogus
dhu juodas
dice dike sakyk
d'yaebl diebl velnias
dol dol slėnis

E Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
eate vasara
elaine elein gražus
en en neapibrėžtas artikelis
enid enid saulutė, ramunė
ess es būti
esse ese bus
essea esei aš esu
esseath eseith tu esi
evall eval žirgas
evelienn evelien kiekvienas

F Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
feainne fene saulė
feainnewedd feneved saulės vaikas
fen fen pelkė
foile faul paklaikęs
folie foli įtūžęs

G Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
gar'ean garen pastaba
geas geš prakeiksmas
glaeddyv gladif kardas
gleanna slėnis
glosse stebėti
Glyswen Baltoji Upė
gwen, gwyn balta
gvalch'ca falka sakalė
gynvael ginveil ledas

H Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
hanse gauja, hanza
hav'caaren hafkarn kontrobandininkai, havkeriai
hen hen senas
heal sveikata, vaistas

I Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
ichaer ikier kraujas
imbaelk dygimas
inis inis sala
invaerne žiema

K Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
kelpie kelpė

L Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
laeke ežeras
lara lara kiras
lionors lijonors liūtė
llamas brendimas
luned luned dukra

M Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
me me man, mano
meath susitikti
milva milva peslys
mire stebėti
mistle svirbelis
minne mine meilė
Midaete vidurvasaris
Midinvaerne viduržiemis
muire mure jūra
modron motina
morc knyga
morvudd morvud priešai

N Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
naev'de nevde devyni
neen nen ne

P Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
pavienn beždžionė
pest maras

Q Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
que tas
quirk quirk čirk čirk (žvirbl.)

R Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
raenn ren bėgti
rhena rena karalienė

S Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
scoia'tael skoatiel voverė
seidhe szei elfas
sidh szi elfų
shaent shent dainuoti
sledd slei rogutės
sor'ca sorka mažoji sesuo
spar spar medžioti
spar'le ugnis! pirmyn!
straede stred kelias
squaess skess atsiprašyti

T Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
taedh teu poetas
tedd ted metas, laikas
thaesse užsičiaupk
tirth tirt laukinis šernas
tor tor bokštas
tvedeane tfeden dvylika

V Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
va va pirmyn, eik
va fail va feil sudie, iki
vara gaminiai
vatt'ghern vatgern raganius
Velen rudens lygiadienis
veloe veleu greit
vort fort toliau, ilgiau

W Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
wedd ved vaikas
weddin vaikis
wen balta
woed veud miškas
woedd veud miškas

Y Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
yea jea taip, taigi
yghern jighern milžiniškas šimtakojis
yn jin ant
ys jis dugnas

Z Redaguoti

Senoji kalba Tarimas Vertimas
zireael cirejl kregždė
zvaere zveir prisiekti


Šventės senąja kalba Redaguoti

Senoji kalba Vertimas
Imbaelkas dygimas
Lamasas branda
Beleteinas žydėjimas
Saovinė apmirimas
Midinvaernė žiemos salėgrįža
Midaiotė vasaros saulėgrįža
Birkė pavasario lygiadienis
Velenas rudens lygiadienis
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.