FANDOM


Yaevinnas yra elfas ir Toruvielės Scoia'tael commando narys. Jis turi ir savo būrį Vizimo apylinkėse. Kaip ir dauguma elfų jis kartais prabyla eilėmis, kalbą puošia gražiais žodžiais ir krūva metaforų. Dažnokai galima jį išgirsti kalbant apie didesnį gėrį, deja su ta ideja jo interesai ne visada sutampa.

Yaevinnas dalyvavo ir didžiąjame Šiaurės kare, antrąjame su Niflgardu, kur kovojo Nilfgardo pusėje ir įsiveržė į palapinę, kurioje dirbo Šani ir Rustis, ketindamas pribaigti sužeistuosius. Brenos Mūšyje jo būta Deithweno pulkininku. Kovoje jį stipriai sužeidė.

Žaidime Redaguoti

Yaevinnas pasirodo antrąjame akte. Iš pradžių su Geraltu jis elgias nepatikliai, su gal net drovoka pagarba ir įkalba jį padėti jam ir jo būriui, primindamas jog jis irgi - žmonių nesuprastas, kitoks, praktiškai nežmogis, vien tik toleruojamas, bet nepriimamas, kaip ir elfai, Scoia'tael. Jis iškalbingas ir kartais prabyla eilėmis, naudodamasis metaforomis ir aliuzijomis, kad išsakytų galutinę ar pagrindinę savo mintį.

Jei Geraltas prisidės prie Scoia'tael, Yaevinnas dar labiau įsisuks į veiksmą. Dargi - čia Toruvielė priklauso Yaevinno būriui, ne atvirkščiai, nors nepanašu, kad kurį kuris lenktu ranku.

Associated quests Redaguoti

Žurnalo įrašas Redaguoti

Elfas Yaevinnas yra tiek pat pasipūtęs kiek ir iškalbingas. Gudrus ir išmintingas, dargi nekenčia žmonių, laikydamas juos agresyviais barbarais ir gerbia vien tik Senąsias Rases. Visgi, šis nusivylęs elfas elgias su manim savotiškai pagarbiai.

Panašu, kad Yaevinnas ruošiasi kovai - pelkėje įrengta treniruotėms skirta stovykla jo Scoia'tael būriui.

Yaevinną domina nežmogiams vertingi istoriniai artefaktai - jis ieško kažko, kas galėtų tarnauti jo Scoia'tael kaip vėliava po kuria jie susiburtų. Jis išlieka ciniškas ir pragmatiškas, kai kalba pasisuka apie Senojo Kraujo palikimą.

Per banko apiplėtimą Mainų kvartale nusprendžiau padėti Scoia'tael. Yaevinnas tiki, kad pavogti pinigai parems sukilimą.

Paprašiau Yaevinno karinės pagalbos puolant Salamandros būstinę Vizime. Elfas, kuris buvo tarp tų, kuriuos susikvietė Leuvaardenas, sutiko padėti man suardyti tą organizaciją.

Ant kalvos po Senuoju Dvaru mano draugas padėjo man. Mudu stojom petis petin prieš Salamandrą. arba |-valign="top" | Šablonas:Path-order | Yaevinnas kaltina mane dėl Toruvielės mirties. Kovoje jis mirė nuo mano rankos. arba |-valign="top" | Šablonas:Path-neutral | Yaevinnas kaltina mane dėl Toruvielės mirties. Neleidau jam manęs išprovokuoti ir jis patraukė savais keliais. |} |}

Reikšminga sklypo duomenys pabaigos čia.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.